ေဆးလိပ္ နဲ႔ ေဆးရြက္ႀကီးဟာ လူကို ဘယ္ေလာက္ ဒုကၡေပးမွန္း သိၾကေပမယ့္ မျဖတ္ႏိုင္ၾကဘူးေလ.. ေဆးလိပ္ဘူးေတြမွာ ပါးစပ္ကင္ဆာပံုႀကီး ျပဴးျပဴးႀကီး ထည့္...
Read More